انتشارات روشن اندیشان مجوز نشر خود را در 1394 دریافت کرده است. از اهداف این انتشارات، چاپ و نشر آثار ارزشمند از اندیشمندان و نویسندگان ایران و سراسر جهان است. علاوه بر چاپ این قبیل آثار، یکی از اهداف این انتشارات شناسایی و معرفی نویسندگان، شاعران و مترجمان جوان است تا به  این ترتیب بتواند قدمی اندک برای تازه واردان این عرصه بردارد. بدیهی است در این رهگذر نیاز مبرمی به همفکری و راهنمایی مخاطبانش دارد تا بتواند بهتر و پربارتر به اهداف خود دست یابد. ما از هر اندیشه نویی که به بالا بردن سطح فرهنگ و ترویج کتابخوانی در جامعه کمک کند استقبال می کنیم، و بر آنیم تا بتوانیم سهمی در شناسایی استعدادهای جوان و علاقه مند و معرفی آن ها به جامعه داشته باشیم.

همچنین آرزوی ما آن است که روزی مأوایی باشیم برای هر تفکر زیبایی که بتواند منشائی برای آرامش و آسایش انسان ها باشد؛ خانه امنی که با گسترش خود و افزایش مخاطبانش زیبایی و صلح به جهان بیفزاید.